MDR: 7, Specialanpassade produkter

Avsnitt 7/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet kommer du få höra Nicole prata om Specialanpassade produkter. Du kommer få höra om vad som krävs när man ska specialanpassa en produkt och vad som skiljer sig från egentillverkad produkt. 

MDR 2017/745 

 
MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet. 

www.carlssonconsulting.se 

www.mtf.nu 

www.linkedin.com/company/mtpodden 

www.mtpodden.se

MDR: 6, Egentillverkning

Avsnitt 6/10 om MDR!
Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet kommer du få höra Elina prata om egentillverkning. Du kommer få höra om vad som krävs när man egentillverkar samt lite nyttig information om centralgasanläggningar och reprocessing av engångsprodukter.

MDR 2017/745

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

MDR: 5, Person med ansvar för att regelverket efterlevs (PRRC)

Avsnitt 5/10 om MDR!
Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet får du höra Elina berätta rollen som benämns person med ansvar för att regelverket efterlevs enligt MDR, även kallad PRRC.

MDR 2017/745

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

MDR: 4, Skyldigheter för ekonomiska aktörer

Avsnitt 4/10 om MDR!
Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet får du höra Elina berätta om vilka ekonomiska aktörer som definieras i MDR samt deras skyldigheter.

MDR 2017/745

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

MDR: 3, Unik produktidentifiering (UDI)

Avsnitt 3/10 om MDR!
Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det tredje avsnittet kommer du få höra Elina prata om kraven på den unika produktidentifieringen, även kallad UDI.

MDR 2017/745, Eudamed

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

MDR: 2, Säkerhet och prestanda (GSPR)

Avsnitt 2/10 om MDR!
Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det andra avsnittet kommer du få höra Johan prata om konceptet GSPR.

MDR 2017/745, ISO 13485.

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

MDR: 1, Introduktion och kvalitetsledningssystem (QMS)

Avsnitt 1/10 om MDR!
Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det första avsnittet kommer du få höra Leo prata om vad vår miniserie kommer att belysa. Du kommer också få veta vad MDR är, vad en harmoniserad standard är, vad en gemensam specifikation är och till sist vad ett kvalitetsledningssystem (QMS) är.

MDR 2017/745, ISO 13485.

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

 
 

 

 

Kondomen – Alla hjärtans dag-special

Idag är det alla hjärtans dag, och därför firar MTPodden med ett specialavsnitt. Du kommer att få lära dig om en av de mest romantiska medicintekniska produkterna. Precis som avsnittsnamnet säger så är det såklart kondomen.

ISO 4074, ISO 23409, ISO 16038.

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.rfsu.se

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se