QMS: 4, Revision av ditt kvalitetsledningssystem

I avsnitt 4/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig om revisioner. Saker som tas upp är revisionsprinciper, att fastställa revisorns kompetens, att förbereda en revision och att genomföra en revision. 

Informationen grundar sig i ISO 19011:2018, ISO 13485:2016 och ISO 9000:2015. 

Maila gärna frågor till nyfiken@mtpodden.se. 

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet. 

www.carlssonconsulting.se 

www.mtf.nu 

www.linkedin.com/company/mtpodden 

www.mtpodden.se 

QMS: 3, Verksamhetsmiljö, leverantörsbedömning, mätutrustning, klagomål och åtgärder

I avsnitt 3/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig om verksamhetsmiljö och kontroll av kontaminering, inköp, leverantörsbedömning, verifiering av inköpt produkt, installationsaktiviteter, serviceaktiviteter, övervakning av mätutrustning och processer, hantering av klagomål, åtgärder för avvikande produkter som upptäcks efter leverans, och till sist förebyggande och korrigerande åtgärder. Informationen grundar sig i ISO 13485:2016 och ISO 9000:2015. 

Maila gärna frågor till nyfiken@mtpodden.se. 

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet. 

www.carlssonconsulting.se 

www.mtf.nu 

www.linkedin.com/company/mtpodden 

www.mtpodden.se 

QMS: 2, Omfattning, allmänna krav och ledningens ansvar

I avsnitt 2/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig mer om grunderna i ISO 13485 och varför alla anställda är viktiga för att kunna nyttja de fördelar som ett QMS kan medföra.
Informationen grundar sig i ISO 13485:2016 och ISO 9000:2015.

Maila gärna frågor till nyfiken@mtpodden.se.

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

QMS: 1, Intro och de allmänna principerna för kvalitetsledning

I avsnitt 1/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig grunderna, filosofin och varför ett QMS är viktigt, samt de principer som ISO 9000 förespråkar för kvalitetsledning. Informationen grundar sig i ISO 13485:2016 och ISO 9000:2015.

Maila gärna frågor till nyfiken@mtpodden.se.

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/Ledningssystem/

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

ESD – Electric Static Discharge

I dagens avsnitt går Nicole igenom lite grundläggande om ESD. Om vad det är och hur det påverkar utrustningar och framför allt hur vi kan förebygga mot ESD. Hon kommer även berätta lite om standarden IEC 61340-5-1. 

 
MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet. 

www.carlssonconsulting.se 

www.mtf.nu 

www.linkedin.com/company/mtpodden 

www.mtpodden.se

MDR: 10, Försäkran om överensstämmelse (DoC)

Avsnitt 10/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det tionde och sista avsnittet kommer du få höra Johan prata om Försäkran om överensstämmelse (DoC)

MDR 2017/745, Eudamed

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se

MDR: 9, Klassificering av medicintekniska produkter, fortsättning

Avsnitt 9/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet får du höra Elina berätta fortsättningen till förra avsnittet och de resterande 18 klassificeringsreglerna. 

MDR 2017/745 

 
MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet. 

www.carlssonconsulting.se 

www.mtf.nu 

www.linkedin.com/company/mtpodden 

www.mtpodden.se

MDR: 8, Klassificering av medicintekniska produkter

Avsnitt 8/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet får du höra Elina berätta om hur man klassificerar medicintekniska produkter, de olika riskklasserna och en massa exempel på produkter som faller under de olika riskklasserna.

MDR 2017/745

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet.

www.carlssonconsulting.se

www.mtf.nu

www.linkedin.com/company/mtpodden

www.mtpodden.se