Hem » Avsnitt

Avsnitt

QMS: 4, Revision av ditt kvalitetsledningssystem

I avsnitt 4/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig om revisioner. Saker som tas upp är revisionsprinciper, att fastställa revisorns kompetens, att förbereda en revision och att genomföra en ...

QMS: 3, Verksamhetsmiljö, leverantörsbedömning, mätutrustning, klagomål och åtgärder

I avsnitt 3/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig om verksamhetsmiljö och kontroll av kontaminering, inköp, leverantörsbedömning, verifiering av inköpt produkt, installationsaktiviteter, se...

QMS: 2, Omfattning, allmänna krav och ledningens ansvar

I avsnitt 2/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig mer om grunderna i ISO 13485 och varför alla anställda är viktiga för att kunna nyttja de fördelar som ett QMS kan medföra.Informationen gr...

QMS: 1, Intro och de allmänna principerna för kvalitetsledning

I avsnitt 1/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig grunderna, filosofin och varför ett QMS är viktigt, samt de principer som ISO 9000 förespråkar för kvalitetsledning. Informationen grundar ...

ESD – Electric Static Discharge

I dagens avsnitt går Nicole igenom lite grundläggande om ESD. Om vad det är och hur det påverkar utrustningar och framför allt hur vi kan förebygga mot ESD. Hon kommer även berätta lite om standarden ...

MDR: 10, Försäkran om överensstämmelse (DoC)

Avsnitt 10/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det tionde och sista avsnittet kommer du få höra Johan prata om Försäkran om överensstämmelse (DoC) MDR 2017/745, Eudamed MTPodden ä...

MDR: 9, Klassificering av medicintekniska produkter, fortsättning

Avsnitt 9/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet får du höra Elina berätta fortsättningen till förra avsnittet och de resterande 18 klassificeringsreglerna.  MDR 20...

MDR: 8, Klassificering av medicintekniska produkter

Avsnitt 8/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet får du höra Elina berätta om hur man klassificerar medicintekniska produkter, de olika riskklasserna och en massa e...

MDR: 7, Specialanpassade produkter

Avsnitt 7/10 om MDR! Dagens avsnitt ingår i en miniserie om MDR. I det här avsnittet kommer du få höra Nicole prata om Specialanpassade produkter. Du kommer få höra om vad som krävs när man ska specia...