Hem » QMS: 3, Verksamhetsmiljö, leverantörsbedömning, mätutrustning, klagomål och åtgärder

QMS: 3, Verksamhetsmiljö, leverantörsbedömning, mätutrustning, klagomål och åtgärder

I avsnitt 3/4 om kvalitetsledningssystem/QMS får du lära dig om verksamhetsmiljö och kontroll av kontaminering, inköp, leverantörsbedömning, verifiering av inköpt produkt, installationsaktiviteter, serviceaktiviteter, övervakning av mätutrustning och processer, hantering av klagomål, åtgärder för avvikande produkter som upptäcks efter leverans, och till sist förebyggande och korrigerande åtgärder. Informationen grundar sig i ISO 13485:2016 och ISO 9000:2015. 

Maila gärna frågor till nyfiken@mtpodden.se. 

MTPodden är en podcast om praktisk medicinteknik, som fokuserar främst på utbildning för medicintekniker och medicintekniska ingenjörer som arbetar på sjukhus och ute på fältet. 

www.carlssonconsulting.se 

www.mtf.nu 

www.linkedin.com/company/mtpodden 

www.mtpodden.se 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>