I förra avsnittet nämndes 2021:52. I detta avsnitt får du höra lite mer Socialstyrelsens föreskrifter
om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.